Onze visie

Samen vieren wat God doet in de Haagse Schilderswijk

De Havenkerk wil een levenskrachtige kerk zijn in de binnenstad van Den Haag, een ankerplaats waar mensen God ontmoeten en door Hem veranderd worden. Als God mensen verandert, verandert ook de omgeving. De Havenkerk wil graag een steentje bijdragen aan een fijne en goed leefbare Schilderswijk.

Wij geloven in de liefde van God en houden van elkaarvisie

Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde het hart van God laten zien in zijn liefde voor alle mensen. Wij verlangen ernaar om als gemeente deze liefde te ervaren en met elkaar en heel de buurt om ons heen te delen. We geloven dat door Gods liefde het leven van mensen vernieuwd wordt.

Wij houden van de stad

De Havenkerk is kerk in de binnenstad van Den Haag. We ervaren het als onze missie om op deze plaats te leven en samen te vieren wat God doet. De binnenstad plaatst ons voor grote uitdagingen, want er zijn sociale, economische en culturele problemen. Wij houden van de stad en zien er naar uit om God aan het werk te zien in het midden van de stad

Ieder mens is waardevol

In de Havenkerk is iedereen welkom. Mensen van verschillende achtergrond en cultuur komen samen in de kerk. Wij geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft en dat iedereen waardevol is. Het is belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt en niemand zich vreemd hoeft te voelen vanwege zijn afkomst of verleden. We willen er voor elkaar zijn en samen vieren wat God doet – in mooie en moeilijke tijden.

In 2021 hebben we opnieuw nagedacht waar we als Havenkerk voor staan. Het resultaat daarvan is te vinden in ons beleidsplan.