Toekomst

In de binnenstad van Den Haag wonen veel mensen dicht op elkaar. Er is een grote verscheidenheid aan mensen, of het nu om afkomst, opleiding, inkomen of gezinsomstandigheden gaat. De Havenkerk wil aan al deze mensen laten iets van de liefde van Jezus laten zijn. We willen een kerk zijn waar midden in de wijk mensen God ontmoeten en eren.

We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar we hopen dat steeds meer mensen de weg naar de kerk weten te vinden en God leren kennen. We geloven dat De Havenkerk kan helpen om de Schilderswijk en de Haagse binenstad tot bloei te brengen. We zoeken de vrede van de stad en bidden voor haar tot God. Bidt u met ons mee?