Kerk met Stip

Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van een geloofsgemeenschap. Eenmaal vrij is het vaak moeilijk aansluiting te vinden bij een kerk. Daarom zijn er kerken in Nederland die ex-gedetineerden speciaal welkom heten, zodat ze zich makkelijk thuis kunnen voelen. Dit zijn Kerken met Stip. De Havenkerk is zo’n kerk. In de Havenkerk is ruimte voor iedereen. We willen daarbij een voorbeeld nemen aan Jezus. Hij wees niemand af, mensen voelden zich welkom bij hem. Verschillende bezoekers van de kerk hebben in de gevangenis gezeten. Het mooie is dat we als mensen met hele verschillende achtergronden veel van elkaar kunnen leren. God kan ons gebruiken met onze grote verschillen om een prachtige gemeenschap te bouwen.

Zie ook www.kerkenmetstip.nl.