Activiteiten

De Havenkerk is niet alleen een kerk op zondag. Bijna elke dag van de week is er wel iets te doen. Zo helpen we elkaar van zinvolle dagbesteding tot groei in geloof. Naast de gewone wekelijkse activiteiten organiseren we verschillende keren per jaar bijzondere uitjes.

De activiteiten vinden plaats in de Open Hof.

Koffie

Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 is er een koffieochtend.

Kerkdiensten

Elke zondag is er een kerkdienst om 10.30 uur in de Open Hof. Op zondagmiddag is er een soort van huiskerkdienst met een kleine groepje mensen.

Samen thuis in de Schilderswijk

Een aantal sociaal-diaconale activiteiten zijn ondergebracht in het project ‘Samen thuis in de Schilderswijk’.

MaaltijdkringenGezamenlijke maaltijd

Op verschillende avonden in de week zijn er maaltijdkringen. Elke kring komt eens per veertiendagen bijelkaar om samen te eten. Vanaf ongeveer 17:00 komen mensen binnen voor een kopje koffie of thee, de maaltijden beginnen altijd om 18.00 uur.

Bijzondere kringen en cursussen

Er worden geregeld bijzondere gespreksgroepen of cursussen aangeboden. Dat kan gaan om een ‘luistergroep’ waarin in een aantal bijeenkomsten van hart tot hart gesproken wordt over een belangrijk onderwerp zoals verlies of eenzaamheid. Ook wordt er geregeld een Alphacursus aangeboden waarin het gaat over de kern van het christelijk geloof. In samenwerking met anderen worden ook opvoedcursussen gegeven en cursussen waarin het eigen levensverhaal centraal staat.

Meer weten over de Bijbel?

Er zijn verschillende bijbelkringen in de Havenkerk. Sinds dit jaar is er weer een bijbelstudiegroep. We komen iedere maandag om 15:00 tot 16:00 bij elkaar.

Tieners

Tieners in de Havenkerk hebben hun eigen club. We komen iedere maand bij elkaar. De ene keer is dat op zondagochtend voor een tienerdienst, de andere keer op zaterdagavond voor een leuke activiteit.

Daarnaast is er catechese in 2 groepen (12-14 jaar en 15 jaar en ouder)

Sport en spel

Elke zomervakantie en als het lukt ook in de herfst- en meivakantie zijn we als kerk aanwezig op het Oranjeplein om leuke activiteiten te ondernemen met de kinderen en soms ook met volwassenen. We doen dit sinds enige tijd in goede samenwerking met de Lukaskerk.